JST – Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą – usunięcie

 

Moduł: DANE ZBIORCZE

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

 

Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą – usunięcie

Usunięcie wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który będzie usunięty, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.