Szkoła – Czas pracy – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Czas pracy – usunięcie

Czas pracy

Formularz jest aktywny w przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w zespołach i jednostkach złożonych, w skład których wchodzą wyżej wymienione placówki. Po kliknięciu formularza Czas pracy należy wybrać szkołę lub placówkę, dla której będzie wypełniany formularz.

Usunięcie wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania roku szkolnego, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.