JST – Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą – modyfikacja

Moduł: DANE ZBIORCZE

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

 

Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który będzie zmieniany, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj.

Można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w części poświęconej rodzajom stanowisk, dodać nowe rodzaje stanowisk za pomocą przycisku dodaj lub zmienić dane wprowadzone w wybranym wierszu.

Usunięcie wybranego wiersza

Zmiana wprowadzonej w formularzu wartości.

Poprawiony formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.