JST – Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą – rejestracja

Moduł: DANE ZBIORCZE

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą – rejestracja

 

Dane w formularzu należy wypełniać raz na kwartał. Po wybraniu z rozwijalnej listy kwartału i roku, którego będą dotyczyć przekazywane dane, można przystąpić do wypełniania formularza.

W oknach liczba pracowników oraz łączna wysokość wynagrodzeń należy ręcznie wprowadzić odpowiednie wartości.

Druga tabela składa się z kolumn rodzaje zajmowanych stanowisk oraz wymiar zatrudnienia w etatach.

Tabelę należy wypełnić wybierając rodzaj zajmowanego stanowiska z rozwijalnej listy oraz uzupełniając wymiar zatrudnienia w etatach w oknie po prawej stronie listy, a następnie klikając przycisk Dodaj, który znajduje się pod tabelą.

Lista Rodzajów zajmowanych stanowisk w zależności od rodzaju podmiotu wprowadzającego dane zawiera:

 • Minister oraz specjalistyczna jednostka nadzoru
  • Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej
  • Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej
  • Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej
  • Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej
  • Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej
  • Wyższe stanowiska w służbie cywilnej
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej
  • Kierownicze
  • Urzędnicze
 • CKE oraz OKE
  • Administracyjno-obsługowe
 • Kuratoria Oświaty
  • Administracyjne

Aby usunąć wiersz w przypadku pomyłki po wprowadzeniu rodzaju zajmowanego stanowiska (dane znajdują się w tabeli), należy go zaznaczyć, a następnie skorzystać z przycisku Usuń.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.