Szkoła – Uzyskanie następnego stopnia awansu – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Uzyskanie następnego stopnia awansu – rejestracja

 

Uzyskanie następnego stopnia awansu Szkoły i placówki oświatowe wprowadzają następny stopień awansu nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole lub placówce.

W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub Ministra można wybrać jedynie nauczyciela kontraktowego.

W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty prowadzące inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub Minister dostępne będą 2 stopnie awansu:

 • Nauczyciel kontraktowy
 • Nauczyciel mianowany

Formularza uzyskania następnego stopnia awansu nie należy uzupełniać dla osób zatrudnionych na:

 • Umowę o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
 • Umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
 • Umowę zlecenie,
 • Umowę o dzieło,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawartą w zwiąku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawartą w zwiąku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawartą w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawartą w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku nadania następnego stopnia awansu nauczycielowi stażyście w uzyskaniu następnego stopnia awansu należy wybrać następny stopień awansu z rozwijalnej listy (nauczyciel kontraktowy), a następnie zapisać formularz za pomocą Zapisz.

Należy potwierdzić chęć zapisania informacji o następnym stopniu awansu nauczyciela.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Nauczyciel, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.

Po poprawnym przetworzeniu formularza w panelu komunikacji w formularzu awansu zawodowego pojawi się dodatkowy wpis.

Jeśli organ prowadzący nada nauczycielowi stopień awansu nauczyciela mianowanego (lub kuratorium nada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego), po poprawnym przetworzeniu formularza w panelu komunikacji w bazie organu prowadzącego lub kuratorium oraz jeśli u nauczyciela została zaznaczona zgodna pozyskiwanie danych, w bazie danych szkoły lub placówki oświatowej w awansie zawodowym ta informacja również będzie widoczna.