Szkoła – Dane ogólne dziecka – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Dane ogólne dziecka – rejestracja

Kliknięcie ikony Dane ogólne dziecka rozpoczyna proces wprowadzania podstawowych danych. Uzupełnianie danych należy rozpocząć od określenia danych w polu kogo dotyczy.

Pole Kogo dotyczy pozwala wskazać ogólną informację o uczniu. W zależności od wyboru wypełniane jest jedno lub trzy pola. Po uzupełnieniu danych należy je zapisać używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Dane ogólne dziecka nie są przetwarzane w Panelu komunikacji.