Szkoła – Dane ogólne dziecka – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Dane ogólne dziecka – modyfikacja

Po wejściu w dane dziedzinowe dane ogólne dziecka, które zostały wprowadzone i zapisane istnieje możliwość ich edycji. W tym celu należy kliknąć przycisk edytuj.

Następnie należy edytować dane znajdujące się w formularzu – np. zmieniając klasę, czy typ szkoły. Uzupełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz.

Dane ogólne dziecka nie są przetwarzane w Panelu komunikacji.