JST – Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych – rejestracja

Moduł: DANE ZBIORCZE

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

 

Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych – rejestracja

Po kliknięciu ikony Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych użytkownik przechodzi do wypełniania formularza. Należy wybrać okres sprawozdawczy oraz rok, którego dotyczyć będą przekazywane dane, a następnie wprowadzać kwotę przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat.

Po wprowadzeniu danych do formularza należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.