Szkoła – Miejsce zamieszkania – przywróć dane

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Miejsce zamieszkania – przywróć dane

Przycisk Przywróć jest dostępny w przypadku, gdy w lokalnej bazie danych formularz miejsca zamieszkania jest uzupełniony danymi innymi niż w systemie centralnym lub jest pusty. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu formularza – obok modyfikujmodyfikuj z powodu błędu.

Skorzystanie z tej funkcji wiąże się z pobraniem miejsca zamieszkania z systemu centralnego. Aby przywrócić dane znajdujące się w systemie centralnym należy potwierdzić chęć przywrócenia danych.

Przywrócenie danych zostanie potwierdzone komunikatem.