Szkoła – Biblioteka – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Biblioteka – rejestracja

 

Biblioteka

Dane o bibliotekach stanowią kolejną część informacji o wyposażeniu szkoły/placówki oświatowej, gromadzonych w SIO.

Do formularza należy wprowadzić zbiorczo dane o zasobach bibliotek znajdujących się w szkole lub placówce oświatowej. Należy również uzupełnić dane odnośnie liczby czytelników (korzystających z biblioteki szkolnej) w danej kategorii wiekowej. W przypadku zespołów szkół lub jednostek złożonych przed wprowadzeniem kategorii wiekowej należy wybrać szkołę, dla której wprowadzane są te dane.

Dostępne są następujące kategorie wiekowe:

  • do 5 lat,
  • od 6 do 12 lat,
  • od 13 do 15 lat,
  • od 16 do 19 lat
  • powyżej 19 lat.

Wprowadzanie danych o zasobach bibliotek rozpoczyna się od użycia przycisku Dodaj, a następnie wybrania odpowiedniego rodzaju zbiorów bibliotecznych z listy rozwijalnej.

Błędnie wprowadzone dane można poprawić zmieniając dane w oknach liczba lub rodzaje zbiorów bibliotecznych lub usuwając cały wiersz – czerwony krzyżyk x.

Po uzupełnieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.