Szkoła – Miejsce zamieszkania – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Miejsce zamieszkania – rejestracja

Formularz miejsca zamieszkania należy uzupełniać tylko w przypadku uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły. Jeśli uczeń został zarejestrowany w celu wykazania np. obowiązku szkolnego nie należy wypełniać tego formularza.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać opcję miejsce zamieszkania z menu po prawej stronie.

W formularzu należy zaznaczyć miejsce zamieszkania ucznia (nie zameldowania). W przypadku uczniów mieszkających w kraju, z rozwijalnych list należy wybrać:

  • Województwo
  • Powiat
  • Gminę
  • Miejscowość

W przypadku uczniów, którzy mieszkają za granicą należy wybrać opcję tak w zapytaniu czy adres zagraniczny, a następnie wybrać Państwo i ręcznie wpisać miasto, w którym mieszka uczeń.

Po wprowadzeniu wymaganych danych należy zapisać formularz używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.

Przycisk Przywróć jest dostępny w przypadku, gdy w lokalnej bazie danych formularz miejsca zamieszkania jest uzupełniony danymi innymi niż w systemie centralnym lub jest pusty. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu formularza – obok modyfikujmodyfikuj z powodu błędu.

Skorzystanie z tej funkcji wiąże się z pobraniem miejsca zamieszkania z systemu centralnego. Aby przywrócić dane znajdujące się w systemie centralnym należy potwierdzić chęć przywrócenia danych.

Przywrócenie danych zostanie potwierdzone komunikatem.