Szkoła – Awans zawodowy – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Nauczyciel – awans zawodowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować Awans należy zaznaczyć aktualny awans nauczyciela na liście i kliknąć podgląd szczegółów.

Następnie należy kliknąć przycisk modyfikuj.

Po potwierdzeniu chęci edycji danych otworzy się okno formularza. Można tutaj poprawić stopień awansu wybierając go z rozwijalnej listy.

Po poprawieniu danych należy zapisać formularz oraz potwierdzić chęć ich zapisania – klikając przycisk tak.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.