Reset hasła

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

RESET HASŁA

Jeśli zapomniałeś hasła lub masz problem z zalogowaniem do aplikacji SIO pomocą służy funkcja Reset hasła.

Aby rozpocząć proces zmiany hasła należy kliknąć Zapomniałeś hasła? w pierwszym oknie aplikacji SIO (nie na stronie internetowej).

Kliknięcie Zapomniałeś hasła? powoduje wywołanie okna resetu hasła.

Wypełnienie formularza zmiany hasła rozpoczyna się od wyboru rodzaju podmiotu. W przypadku zaznaczenia opcji Szkoła/placówka oświatowa należy wybrać grupę typów oraz typ placówki, a także województwo, powiat i gminę, w której znajduje się dana placówka.

W niektórych przypadkach szkoły lub placówki znajdujące się w miastach posiadających dzielnice, po wybraniu dzielnicy mogą się nie wyświetlać na liście poniżej. W takim przypadku należy usunąć wybraną dzielnicę (pomarańczowy znak x) – czyli pozostawić wybrane tylko województwo, powiat i gminę.

Należy wypełnić wszystkie okna formularza, a dane muszą zgadzać się z tymi, które zostały podane we wniosku o upoważnienie do dostępu do aplikacji, który był wysłany do organu rejestrującego szkołę/placówkę.

Poprawny podmiot na liście placówek należy wybrać z listy placówek poprzez kliknięcie wiersza z nazwą swojej placówki – wiersz zmieni kolor na niebieski.

W tym miejscu należy wybrać placówkę, do której resetowane jest hasło

Zaznaczenie opcji wyboru rodzaju podmiotu

UWAGA: Czynność wyboru swojej placówki z listy jest niezbędna. Przy próbie wysłania formularza bez wybrania podmiotu aplikacja zakomunikuje błąd.

Następny krok, po wybraniu swojej placówki z listy, to wypełnienie pól formularza. Należy w nim podać Identyfikator (czyli login) placówki oświatowej, dla której zmieniamy hasło.

Pola PESEL, Imię, Drugie imię i Nazwisko należy wypełnić zgodnie z danymi wprowadzonymi do wniosku o upoważnienie do dostępu dla szkoły lub placówki oświatowej, do której przypisany jest wprowadzony wcześniej Identyfikator (login).

Ostatnie pola, które należy wypełnić to Nowe hasło oraz Powtórz hasło. Nowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • musi zawierać: przynajmniej 8 znaków,

w tym:

  • o najmniej jedną wielką literę,
  • co najmniej jedną małą literę
  • minimum jedną cyfrę.

Jeśli wprowadzone nowe hasło nie spełni tych warunków, aplikacja zakomunikuje potrzebę wprowadzenia innego hasła takim komunikatem:

Przed zmianą hasła następuje również weryfikacja zgodności pól Nowe hasło i Powtórz hasło. Jeśli dane wprowadzone w te pola nie zgadzają się ze sobą, aplikacja poinformuje o tym następującym komunikatem:

Po właściwym wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Wyślij znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza.

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione, oraz nie ma problemów z połączeniem z internetem, nastąpi zmiana hasła. Aplikacja poinformuje o zmianie hasła, a po kliknięciu na przycisk „OK” zostanie ona zamknięta. Przy następnym logowaniu do aplikacji należy wprowadzić nowe hasło w pole Hasło.