Szkoła – Orzeczenia/opinie – zakończ ważność

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Orzeczenia/opinie – zakończ ważność

Funkcja zakończ ważność pozwala wykazać, że wprowadzone uczniowi orzeczenie zakończyło swoją ważność. W tym celu należy zaznaczyć orzeczenie na liście orzeczeń i kliknąć zakończ ważność.

Należy potwierdzić chęć zakończenia ważności orzeczenia:

Program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

Po przetworzeniu zmiany w panelu komunikacji na liście orzeczeń zamknięte orzeczenie będzie nieaktywne.