Szkoła – Orzeczenia/opinie – usuń z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Orzeczenia/opinie – usuń z powodu błędu

Z funkcji usuń z powodu błędu należy skorzystać w przypadku, gdy orzeczenie/opinia zostały wprowadzone niewłaściwej osobie. W tym celu należy zaznaczyć dane orzeczenie. Następnie należy kliknąć opcję usuń z powodu błędu.

Aplikacja poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia wprowadzonych danych.

Program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.