Szkoła – Orzeczenia/opinie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Orzeczenia/opinie – rejestracja

Formularz Orzeczenia/Opinie umożliwia zarejestrowanie:

 • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • opinii o wczesnym wspomaganiu,

które posiada uczeń.

Orzeczenie lub opinię należy zarejestrować jeśli uczeń korzysta z zajęć w szkole/placówce na podstawie orzeczenia lub opinii.

Rodzaj opinii lub orzeczeń, które można wypełnić zależy od oddziałów zarejestrowanych w placówce. Aby wypełnić formularz Orzeczeń/Opinii, należy kliknąć przycisk Nowe orzeczenie. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Po kliknięciu tego przycisku otworzy się okno, w którym będzie można zarejestrować orzeczenie lub opinię.

Uzupełnianie formularza należy rozpocząć od wyboru rodzaju orzeczenia:

 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania

W niektórych placówkach (np. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie będzie dostępne.

Następna cześć formularza jest uzależniona od zaznaczonego rodzaju orzeczenia lub opinii. W przypadku wybrania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy uzupełnić:

 • datę wydania orzeczenia,
 • REGON poradni,
 • Numer orzeczenia.

W przypadku wybrania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy uzupełnić:

 • Datę wydania orzeczenia,
 • REGON poradni,
 • Zaznaczyć opcję przy zapytaniu „czy niepełnosprawność sprzężona”
 • Przyczynę organizowania kształcenia specjalnego,
 • W przypadku niektórych przyczyn organizowania kształcenia specjalnego należy również zaznaczyć odpowiednią opcję przy zapytaniu „czy dodatkowa przyczyna organizowania kształcenia specjalnego?”,
 • Numer orzeczenia.

Uzupełniając formularz należy pamiętać, że w przypadku zespołów poradni, wprowadzając REGON poradni, która wydała orzeczenie należy wprowadzić REGON poradni, która wydała orzeczenie, a nie REGON zespołu poradni. W przeciwnym przypadku nie będzie można porawnie zarejestrować orzeczenia. Podobna sytuacja dotyczy poradni z filiami – w przypadku wydania orzeczenia przez filię poradni należy podać 14-cyfrowy REGON (REGON filii).

Pole REGON poradni będzie nieaktywne w przypadku, gdy data wydania orzeczenia będzie wcześniejsza niż 01.01.2013 r.

Formularz Orzeczeń/Opinii jest niezbędny do przypisania ucznia do oddziałów dodatkowych:

 • Oddział rewalidacyjno-wychowawczy
 • Oddział wczesnego wspomagania

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć przycisk zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

W przypadku nieuzupełnienia wszystkich danych potrzebnych do prawidłowego przetworzenia danych w panelu komunikacji, po kliknięciu zapisz pojawi się komunikat informujący o potrzebie uzupełnienia informacji.

Jeśli formularz został poprawnie uzupełniony, po kliknięciu zapisz program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.