Szkoła – Wychowanie do życia w rodzinie – rejestracja

Moduł: UCZEŃ

Wychowanie do życia w rodzinie – rejestracja

Dane dotyczące uczęszczania ucznia na zajęcia wychowania do życia w rodzinie należy zaznaczać w Szkołach Podstawowych i Ogólnokształcących Szkołach Muzycznych dla kl. V i VI oraz Gimnazjach, Szkłach Zawodowych, Liceach Ogólnokształcących, Technikach do kl. III.

Przed rozpoczęciem wprowadzania informacji dotyczących Wychowania do życia w rodzinie uczeń musi być przypisany do odpowiedniego oddziału podstawowego w danym roku szkolnym. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat: „Uczeń nie posiada przypisania do oddziału podstawowego na odpowiednim poziomie w wybranym roku szkolnym”.

Po wybraniu formularza Wychowanie do życia w rodzinie użytkownik od razu jest przenoszony do formularza zajęć.

Po zaznaczeniu uczestnictwa w zajęciach formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

 

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.