Szkoła – Wychowanie do życia w rodzinie – modyfikacja

Moduł: UCZEŃ

Wychowanie do życia w rodzinie – modyfikacja

W razie potrzeby można zmodyfikować wprowadzone informacje w formularzu Wychowania do życia w rodzinie .W tym celu po wybraniu wskazanego formularza z menu danych dziedzinowych należy kliknąć modyfikuj.

Po wprowadzeniu zmian i odznaczeniu wprowadzonej wcześniej informacji należy zapisać zmiany za pomocą przycisku zapisz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone z zaznaczeniem przy uczęszczaniu na zajęcia na Nie.