Szkoła – Uczeń – Synchronizacja danych identyfikacyjnych

Moduł: UCZEŃ

dla szkół i placówek oświatowych

Synchronizacja danych identyfikacyjnych ucznia

W przypadku, gdy na liście uczniów dane ucznia są nieaktywne (wiersz na liście uczniów jest oznaczony szarym kolorem oraz znakiem kłódki ) można skorzystać z funkcji synchronizacji danych identyfikacyjnych.

UWAGA: Dane uczniów mogą być nieaktywne między innymi z powodu pracy na wielu bazach danych w ramach jednej szkoły/placówki. W takim przypadku, pomimo zsynchronizowania danych identyfikacyjnych, aby móc wprowadzać dane dziedzinowe takich uczniów konieczne będzie skorzystanie z funkcji odzyskiwania bazy danych.

Aby zsynchronizować dane identyfikacyjne ucznia należy wejść w dane identyfikacyjne ucznia, którego dane mają być zsynchronizowane, a następnie kliknąć przycisk synchronizuj dane identyfikacyjne .

Po synchronizacji w formularzu danych identyfikacyjnych zniknie przycisk synchronizacji danych, a pojawią się przyciski umożliwiające edycję danych.

Na liście uczniów wiersz z danymi ucznia będzie oznaczony jako aktywny (czarny kolor na liście uczniów oraz zniknie znak kłódki).