JST – Nauczyciel – Synchronizacja danych identyfikacyjnych

Moduł: NAUCZYCIEL

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Synchronizacja danych identyfikacyjnych nauczyciela

W przypadku, gdy na liście nauczycieli dane nauczyciela są nieaktywne (wiersz na liście nauczycieli jest oznaczony szarym kolorem oraz znakiem kłódki ) można skorzystać z funkcji synchronizacji danych identyfikacyjnych.

UWAGA: Dane nauczycieli mogą być nieaktywne między innymi z powodu pracy na wielu bazach danych w ramach jednej szkoły/placówki. W takim przypadku, pomimo zsynchronizowania danych identyfikacyjnych, aby móc wprowadzać dane dziedzinowe takich nauczycieli konieczne będzie skorzystanie z funkcji odzyskiwania bazy danych.

Aby zsynchronizować dane identyfikacyjne nauczyciela należy wejść w dane identyfikacyjne nauczyciela, którego dane mają być zsynchronizowane, a następnie kliknąć przycisk synchronizuj dane identyfikacyjne .

Po synchronizacji w formularzu danych identyfikacyjnych zniknie przycisk synchronizacji danych, a pojawią się przyciski umożliwiające edycję danych.

Na liście nauczycieli wiersz z danymi nauczyciela będzie oznaczony jako aktywny (czarny kolor na liście nauczycieli oraz zniknie znak kłódki).