Szkoła – Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 – rejestracja

Moduł: NAUCZYCIEL

dla szkół i placówek oświatowych

Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 – rejestracja

 

 

Pierwszym oknem po kliknięciu w formularz Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 jest lista zajęć dodatkowych:

Po kliknięciu przycisku Dodaj użytkownik zostanie przeniesiony do formularza zajęć dodatkowych.

Należy wskazać rok szkolny oraz półrocze roku szkolnego, którego dotyczy rozliczenie, a następnie należy wybrać grupę zajęć realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela. Następnie dla tej grupy zajęć należy określić liczbę zrealizowanych godzin, odrębnie dla wybranego półrocza w danym roku szkolnym, na podstawie ewidencji prowadzonej w dziennikach zajęć pozalekcyjnych – zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zajęcie dodatkowe należy dodać do listy za pomocą przycisku Dodaj. Po kliknięciu tego przycisku należy potwierdzić chęć dodania zajęć do listy.

Potwierdzenie chęci dodatnia zajęć dodatkowych za pomocą przycisku Tak spowoduje pojawienie się ich na liście w formularzu. W przypadku pomyłki pozycję z listy można usunąć zaznaczając wiersz z listy, a następnie klikając przycisk Usuń.

Po wprowadzeniu zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji. Po kliknięciu tego przycisku należy potwierdzić chęć zapisania formularza klikając Tak w oknie, które się pojawi.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.