Szkoła – Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b KN (halówki) – modyfikacja

Moduł: NAUCZYCIEL

dla szkół i placówek oświatowych

Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b KN (halówki) – modyfikacja

 

Modyfikację zajęć dodatkowych należy rozpocząć od wyboru zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit, a i b KN z listy danych dziedzinowych, a następnie kliknięcia przycisku podgląd szczegółów.

Otworzy się nowe okno, w którym należy kliknąć modyfikuj.

W następnym oknie można dodać nowe zajęcia dodatkowe (przycisk dodaj, dostępny po uzupełnieniu informacji o roku szkolnym, półroczu, rodzaju zajęć i liczbie godzin) lub usunąć już wprowadzone zajęcia (przycisk usuń dostępny po wybraniu wprowadzonych zajęć).

Dostępny jest również przycisk usuń z powodu błędu, jest on jednak stosowany do usunięcia całego uzupełnionego formularza zajęć dodatkowych.

Po edycji formularza należy go zapisać – przycisk zapisz w prawym dolnym rogu okna modyfikacji. Następnie należy potwierdzić chęć zapisania zmian.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.