Szkoła – Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b KN (halówki) – usunięcie z powodu błędu

 

Moduł: NAUCZYCIEL

dla szkół i placówek oświatowych

Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b KN (halówki) – usunięcie z powodu błędu

 

Aby usunąć cały formularz zajęć dodatkowych, po wybraniu zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN z listy danych dziedzinowych nauczyciela, należy zaznaczyć wiersz z zajęciami, a następnie kliknąć przycisk podgląd szczegółów.

Następnie należy kliknąć modyfikuj.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć wiersz z wprowadzonymi zajęciami dodatkowymi i skorzystać z przycisku usuń z powodu błędu.

Należy potwierdzić chęć zapisania zmian.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.

UWAGA: W przypadku, gdy w formularzu znajduje się więcej wpisów z zajęciami dodatkowymi, a występuje potrzeba usunięcia wszystkich danych należy pojedynczo usuwać zajęcia z powodu błędu.