Szkoła – Pozostałe dane dziedzinowe – modyfikacja

Moduł: NAUCZYCIEL

dla szkół i placówek oświatowych

Pozostałe dane dziedzinowe – modyfikacja

 

Modyfikację pozostałych danych dziedzinowych należy rozpocząć od wybrania pozostałych danych dziedzinowych z listy danych dziedzinowych, a następnie kliknięcia przycisku edytuj.

Pod poszczególnymi częściami formularza pojawią się przycisku modyfikuj. W zależności od potrzeby należy kliknąć modyfikuj związane z odpowiednim formularzem.

Po wybraniu formularza do edycji, można w nim dodać nowy wpis, usunąć już wprowadzone dane bądź wycofać się z modyfikacji danego formularza za pomocą anuluj.

dodanie wpisu

Usunięcie wpisu

Anulowanie modyfikacji – wyjście z modyfikacji bez zapisania zmian

Po edycji formularza należy go zapisać – za pomocą przycisku zapisz, który znajduje się bezpośrednio pod formularzem.

UWAGA: Formularzy nie będzie można zapisać, jeśli nie będzie w nim uzupełniony chociaż jeden wpis (jeśli przed modyfikacją taki wpis tam występował).

Jeśli do danego formularza zostały wprowadzone i poprawnie przetworzone dane z powodu błędu jedynym sposobem usunięcia danych jest skorzystanie z funkcji usuń z powodu błędu, która usuwa dane z wszystkich formularzy wchodzących w skład pozostałych danych dziedzinowych.

Po zakończeniu edycji części składowych formularza należy go zapisać za pomocą zapisz, które znajduje się prawym dolnym rogu aplikacji.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.