Szkoła – Pozostałe dane dziedzinowe – usunięcie z powodu błędu

Moduł: NAUCZYCIEL

dla szkół i placówek oświatowych

Pozostałe dane dziedzinowe – usunięcie z powodu błędu

 

Usunięcie z powodu błędu pozwala usunąć wszystkie dane wprowadzone do formularza pozostałych danych dziedzinowych. Z tej funkcji należy również skorzystać, jeśli jednym z formularzy wchodzących w skład pozostałych danych zawiera dane, które nie powinny były być do niego wprowadzone – formularz powinien być pusty.

Usunięcie danych należy rozpocząć od wybory opcji pozostałych danych dziedzinowych z listy danych dziedzinowych nauczyciela, a następnie wybrania opcji edytuj.

W następnej kolejności należy wybrać opcję usuń z powodu błędu.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.