PORADNIE – Filtrowanie listy uczniów po numerze wydanego orzeczenia/opinii

Filtrowanie listy uczniów po numerze wydanego orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

 

 

Filtrowanie danych w Poradni zaczynamy od wejścia do modułu UCZEŃ. Po lewej stronie u góry, w polu “numer orzeczenia” wprowadzamy:

  • numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • numer orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • numer opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

czyli dane wprowadzone w  formularzu Wydawanie orzeczeń/opinii“. 

Po wprowadzeniu danego numeru należy kliknąć znak lupa – na liście uczniów wyświetlą się uczniowie, których orzeczenia lub opinia spełnia kryteria wprowadzone w polu wyszukiwania.

W przypadku, kiedy uczeń nie posiada orzeczenia, a jest konieczność wprowadzenie mu Diagnozy lub Innej opinii, należy ucznia zarejestrować po raz kolejny i wpisać nowe orzeczenie, opinie czy też diagnozę.

Po wprowadzeniu nowych danych czy też modyfikacji poprzednich należy przejść do panelu komunikacji i przetworzyć te dane, aby znalazły się w zakładce ZAKOŃCZONE.