Modyfikacja RSPO – Przekształcenie “punktu” lub “zespołu” w przedszkole

 

Modyfikowanie danych w RSPO

Przekształcenie „punktu przedszkolnego” lub „zespołu wychowania przedszkolnego” w „przedszkole”

Za pomocą przycisku Modyfikuj można przekształcić punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego w przedszkole.

Na liście podmiotów należy zaznaczyć placówkę, kliknąć Podgląd szczegółów, a następnie Modyfikuj.

W polu Typ należy wybrać nowy typ placówki:

Po zmianie Typu placówki, formularz należy zapisać, a w Panelu komunikacji przetworzyć go, aż znajdzie się w zakładce Zakończone ze statusem Przetworzono poprawnie.