Modyfikacja RSPO – Zmiana organu prowadzącego innego niż JST

 

Modyfikowanie danych w RSPO

Modyfikacja organów prowadzących innych niż JST

W przypadku przekazania szkoły lub placówki oświatowej pomiędzy organami prowadzącymi innymi niż JST należy wprowadzić zmianę za pomocą przycisku Modyfikuj.

Aby wprowadzić nowy organ prowadzący, należy z listy organów prowadzących usunąć wprowadzone organy prowadzące za pomocą przycisku Usuń.

Po usunięciu organów prowadzących z listy należy dodać nowy organ prowadzący – w przypadku wprowadzania organów już zarejestrowanych w aplikacji należy wybrać je z rozwijalnej listy organów prowadzących. Jeśli nowy organ prowadzący jeszcze nie został zarejestrowany należy dodać go za pomocą przycisku Dodaj nowy organ prowadzący.

Po wprowadzeniu nowego organu prowadzącego należy zapisać formularz i przetworzyć go w Panelu komunikacji.