Modyfikacja RSPO – Modyfikuj

 

Modyfikowanie danych w RSPO

Modyfikuj

Po kliknięciu przycisku Podgląd szczegółów zostanie wyświetlone okno z podstawowymi informacjami o szkole/placówce oświatowej.

Przycisk Modyfikuj jest podstawową formą edycji danych przetworzonych przez system centralny, czyli danych szkół/placówek już zarejestrowanych w RSPO.

Korzystając z tej funkcji można edytować takie dane jak:

 • Rodzaj placówki (z wyłączeniem jednostek złożonych, zespołów szkół i filii szkół)
 • Nazwa
 • Nazwa skrócona
 • NIP
 • Imię i nazwisko dyrektora
 • Data założenia
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Data wyłączenia z zespołu (jeśli placówka/szkoła jest w zespole)
 • Data włączenia do zespołu (jeśli placówka/szkoła jest w zespole)
 • Związanie organizacyjne szkoły
 • Podmiot nadrzędny
 • Oznaczenie czy jest internat
 • Nazwa organu założycielskiego
 • Przewidywana liczba pracowników
 • Dane adresowe – wszystkie dane adresu podstawowego i korespondencyjnego
 • Dane teleadresowe – dane dla adresu podstawowego i korespondencyjnego
 • Organ prowadzący – w przypadku placówek, których organem prowadzącym jest organ inny niż JST lub ministerstwo
 • Dane osoby do kontaktu z GUS – telefon, e-mail
 • Etapy edukacyjne
 • Zawody szkoły
 • Obwody szkoły

Każda zmiana dokonana w danych szkoły/placówki wymaga zapisania za pomocą przycisku Zapisz i przejścia do Panelu komunikacji w celu wysłania zmian do Systemu Centralnego.