Modyfikacja RSPO – Synchronizuj dane

 

Modyfikowanie danych w RSPO

Synchronizuj dane

Po wejściu na Listę podmiotów i zaznaczeniu wybranej placówki uaktywniają się przyciski znajdujące się na dole ekranu:

  • Pokaż listę podległych podmiotów
  • Synchronizuj dane
  • Podgląd szczegółów

Przycisk Synchronizuj dane pozwoli zsynchronizować dane szczegółowe wybranej (zaznaczonej) placówki pomiędzy lokalną bazą danych, a systemem centralnym – synchronizacja polega na odebraniu danych aktualnie znajdujących się w systemie centralnym do lokalnej bazy danych.

Funkcję najlepiej stosować w przypadku, gdy formularz modyfikacyjny znajduje się w Panelu komunikacji w zakładce Do wysłania z błędem komunikacji.

Po wybraniu placówki na Liście podmiotów należy kliknąć przycisk Synchronizuj dane.

Po użyciu tego przycisku pojawi się komunikat:

„Uwaga! Podczas synchronizacji utracisz wszystkie niepotwierdzone zmiany danych wybranej placówki. Czy kontynuować?”

Po wybraniu opcji Tak system zakomunikuje poprawną synchronizację danych:

Po potwierdzeniu odebrania wiadomości można przejść do ponownej modyfikacji szkoły lub placówki oświatowej.