JST – Wykształcenie – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Wykształcenie – modyfikacja

 

 

Po wybraniu Wykształcenia z listy danych dziedzinowych aplikacja wyświetli widok wypełnionego formularza.

Aby zmodyfikować dane należy skorzystać z przycisku Edytuj, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Program wyświetli dodatkowe okno z prośbą o potwierdzenie chęci modyfikowania danych. Kliknięcie Nie spowoduje powrót do podglądu danych w formularzu, natomiast kliknięcie Tak włączy możliwość modyfikacji danych.

Przycisk Anuluj pozwoli wycofać się z procesu modyfikacji danych i powrócić do wcześniej zapisanych danych. Po wprowadzeniu modyfikacji formularz należy zapisać, za pomocą zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.