JST – Staż pracy pedagogicznej – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Staż pracy pedagogicznej – rejestracja

 

 

Stażu pracy pedagogicznej nie należy uzupełniać w przypadku nauczycieli zatrudnionych na:

  • Umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
  • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
  • Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • Umowy zlecenie,
  • Umowy o dzieło,
  • Umowy o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
  • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
  • Umowy o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
  • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

W przypadku próby zapisania wypełnionego formularza, gdy nauczyciel jest zatrudniony na jedną z powyższych podstaw prawnych pojawi się komunikat: „Brak zatrudnienia nauczyciela – nauczyciel nie posiada takiej aktywnej umowy, przy której możliwe jest wprowadzenie informacji o stażu pedagogicznym”.

Wprowadzenie danych o stażu rozpoczyna się po kliknięciu Stażu pracy pedagogicznej z listy danych dziedzinowych wyświetli się formularz, w którym należy wprowadzić aktualny staż pracy pedagogicznej.

Po wprowadzeniu staży pracy pedagogicznej nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Analogicznie jak w innych formularzach aplikacja wymaga potwierdzenia chęci zapisania formularza w lokalnej bazie danych. Przycisk Nie cofa użytkownika do formularza i umożliwia jego edycję. Przycisk Tak zapisuje dane w lokalnej bazie danych. Po potwierdzeniu chęci zapisania formularza aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.