JST – Staż pracy pedagogicznej – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Staż pracy pedagogicznej – modyfikacja

 

 

Po wybraniu Stażu pracy pedagogicznej listy danych dziedzinowych nauczyciela utworzy się wypełniony formularz. W celu modyfikacji formularza należy kliknąć przycisk Edytuj znajdujący się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po potwierdzeniu chęci edycji danych otworzy się formularz, w którym można poprawić dane. Po poprawieniu danych należy je zapisać za pomocą zapisz, które znajduje się w prawym dolnym rogu programu.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.