JST – Stanowisko – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Stanowisko – modyfikacja

 

 

Modyfikację formularza stanowisk należy rozpocząć od wybrania Stanowiska z listy danych dziedzinowych. Po zaznaczeniu wybranego formularza (kolor wiersza zmieni się na niebieski) należy kliknąć przycisk Podgląd szczegółów. Otworzy się okno szczegółów formularza.

Modyfikację formularza rozpoczyna się poprzez kliknięciu przycisku Modyfikuj.

Modyfikacja formularza przewiduje dodanie nowego stanowiska do listy stanowisk, a także usunięcie danych z listy. W przypadku zakończenia pełnienia obowiązków na danym stanowisku i zmiany na inne, stare stanowisko należy usunąć za pomocą przycisku Usuń, a następnie wprowadzić nowe stanowisko (wybierając odpowiednie stanowisko z listy, a następnie klikając przycisk dodaj).

W przypadku błędnie wprowadzonych danych formularz można usunąć za pomocą przycisku Usuń z powodu błędu.

Po poprawieniu danych formularz należy zapisać. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.