JST – Planowanie awansu zawodowego – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Planowanie awansu zawodowego – rejestracja

 

 

Formularz planowania awansu zawodowego jest dostępny w przypadku nauczycieli, którzy posiadają wprowadzony stopień awansu, który posiada opcję planowania awansu. W przypadku wybrania planowania awansu zawodowego u nauczyciela, któremu nie uzupełniono stopnia awansu pojawi się komunikat: „Brak wypełnionego stopnia awansu lub aktualny stopień awansu nie posiada opcji planowania awansu”.

W przypadku wejścia do formularza planowaniu awansu zawodowego u nauczyciela, którego stopień awansu posiada opcję planowania awansu dostępny będzie formularz.

W zależności od etapu planowania awansu zawodowego należy zaznaczyć opcję tak w jednej z dwóch opcji planowania:

  • Rozpoczęcie stażu
  • Deklaracja o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego

W przypadku zaznaczenia tak w rozpoczęciu stażu należy uzupełnić datę rozpoczęcia stażu.

Jeśli nauczyciel będzie składać deklarację o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego również te informacje powinny być umieszczone w formularzu.

W tej części formularza należy z list wybrać rok kalendarzowy oraz termin złożenia wniosku o postępowanie.

Po uzupełnieniu odpowiednich części formularza należy go zapisać. Aplikacja poprosi o potwierdzenie chęci zapisania danych.

Po zapisaniu formularza aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.