JST – Planowanie awansu zawodowego – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Planowanie awansu zawodowego – modyfikacja

 

 

Modyfikację planowania awansu zawodowego należy rozpocząć od wybrania planowania awansu zawodowego na liście danych dziedzinowych nauczyciela.

Następnie należy kliknąć przycisk edytuj.

Należy potwierdzić chęć edycji danych klikając przycisk tak.

Zostanie udostępniony formularz planowania awansu, w którym można zmienić informacje nt. daty rozpoczęcia stażu i/lub daty deklaracji przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

Po zmodyfikowaniu danych w formularzu należy go zapisać – klikając przycisk zapisz.

Następnie należy potwierdzić chęć zapisania danych klikając przycisk tak.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.