JST – Ogólny staż pracy – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Ogólny staż pracy – modyfikacja

 

 

Po wybraniu ogólnego stażu pracy z listy danych dziedzinowych i zaznaczeniu wybranego wiersza na liście można rozpocząć modyfikację ogólnego stażu pracy.

Po kliknięciu przycisku Podgląd szczegółów otworzy się nowe okno.

Aby poprawić formularz należy kliknąć przycisk Modyfikuj. Po użyciu tego przycisku formularz będzie można zmodyfikować.

Po modyfikacji danych formularz należy ponownie zapisać za pomocą przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu okna.

Aplikacja wyświetli dodatkowy komunikat weryfikujący chęć zapisania nowych danych.

Komunikat zawiera także informację o potrzebie synchronizacji zmodyfikowanych danych.

Po potwierdzeniu chęci zapisania zmian aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.