JST – Uzyskanie następnego stopnia awansu – usunięcie z powodu błędu

Moduł: NAUCZYCIEL

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Uzyskanie następnego stopnia awansu – usunięcie z powodu błędu

 

 

W przypadku wybrania błędnego nauczyciela i wprowadzenia mu danych o uzyskaniu następnego stopnia awansu należy skorzystać z funkcji usuń z powodu błędu.

Należy kliknąć przycisk usuń z powodu błędu po wybraniu następnego stopnia awansu z listy danych dziedzinowych nauczyciela.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.