JST – Uzyskanie następnego stopnia awansu – modyfikuj i modyfikuj z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Uzyskanie następnego stopnia awansu – modyfikuj i modyfikuj z powodu błędu

 

 

Wprowadzone dane o następnym stopniu awansu zawodowego można:

  • Edytować – w przypadku formularzy, które nie były przetworzone w panelu komunikacji
  • Zmodyfikować z powodu błędu – w przypadku formularzy, które zostały poprawnie przetworzone w panelu komunikacji

Po wybraniu opcji następny stopnień awansu w danych dziedzinowych nauczyciela należy kliknąć przycisk modyfikuj z powodu błędu, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Należy potwierdzić chęć edycji wprowadzonych danych wybierając opcję tak.

Otworzy się formularz następnego stopnia awansu, w którym można zmienić wprowadzone dane. Po edycji danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz.

Pojawi się komunikat „Nie dokonano zmiany stopnia awansu”.

Formularz powróci do stanu sprzed próby dokonania zmiany.