JST – Uzyskanie następnego stopnia awansu – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Uzyskanie następnego stopnia awansu – rejestracja

 

 

Nauczyciele, którzy otrzymali stopień awansu nauczyciela mianowanego (w przypadku danych wprowadzanych przez gminy, powiaty oraz województwa) lub nauczyciela dyplomowanego (w przypadku danych wprowadzanych przez Kuratoria) powinni być zarejestrowani w aplikacji, a formularz Uzyskanie następnego stopnia awansu powinien zostać wypełniony.

Po wybraniu następny stopnień awansu z listy danych dziedzinowych nauczyciela otworzy się formularz, w którym należy wybrać następny stopień awansu.

Po wybraniu stopnia awansu formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Należy potwierdzić chęć zapisania danych za pomocą przycisku Tak.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.