JST – Nauczyciel – Dane identyfikacyjne – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Dane identyfikacyjne – modyfikacja

 

 

Modyfikacja danych identyfikacyjnych nauczyciela

Dane identyfikacyjne nauczyciela należy zmodyfikować w przypadku:

  • zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela,
  • w celu zmiany rejestracji tymczasowej na poprawną rejestrację danych identyfikacyjnych,
  • w momencie otrzymania numeru PESEL przez nauczyciela.

Modyfikacja nauczyciela zarejestrowanego tymczasowo

Aby poprawić wprowadzone dane identyfikacyjne należy kliknąć dane nauczyciela na liście nauczycieli.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty nauczyciela, w którem można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych nauczyciela.

Aby poprawić dane identyfikacyjne należy kliknąć modyfikuj w danych identyfikacyjnych.

W formularzu, który się wyświetli należy wprowadzić poprawne dane.

Po poprawieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku modyfikuj. Jeśli dane będą poprawnie wprowadzone pojawi się komunikat informujący o zweryfikowaniu danych.

W karcie nauczyciela w zakładce danych identyfikacyjnych będzie można zobaczyć szczegóły danych identyfikacyjnych.

Modyfikacja nauczyciela zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście nauczycieli należy kliknąć na nauczyciela nieposiadającego numer PESEL – w kolumnie PESEL/Data ur. widoczna jest data urodzenia nauczyciela.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty nauczyciela, w którem można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych nauczyciela.

Kliknięcie przycisku modyfikuj otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji nauczyciela z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

W przypadku chęci zmiany danych nauczyciela z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcję Rejestracja z numerem PESEL, a następnie wprowadzić numer PESEL.

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk modyfikuj.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”, na odświeżonej karcie nauczyciela wyświetlone zostaną wprowadzone dane.