JST – Nauczyciel – Dane identyfikacyjne – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Dane identyfikacyjne – usunięcie

 

 

Usunięcie nauczyciela z listy nauczycieli

Nauczyciela można usunąć po wybraniu danej osoby z listy nauczycieli.

Po wybraniu nauczyciela dostępna będzie karta nauczyciela. Po wybraniu opcji danych identyfikacyjnych należy kliknąć przycisk usuń .

Należy potwierdzić chęć usunięcia nauczyciela klikając przycisk usuń pod komunikatem „Czy na pewno chcesz usunąć nauczyciela?”.

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na zielonym tle: