JST – Awans zawodowy – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Nauczyciel – awans zawodowy – usunięcie

 

 

Usunięcie awansu z powodu błędu rozpoczyna się po wybraniu awansu z listy danych dziedzinowych nauczyciela. Następnie należy zaznaczyć awans na liście wprowadzonych awansów nauczyciela.

Następnie należy zaznaczyć wiersz, który będzie usuwany z powodu błędu. Pojawi się opcja usuń z powodu błędu.

Po kliknięciu usuń z powodu błędu aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Nauczyciel, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.

W przypadku usunięcia z powodu błędu formularza awansu, który nie był poprawnie przetworzony w Panelu komunikacji formularz ten zniknie z tabeli awansu. W przypadku usunięcia formularza awansu, który był poprawnie przetworzony w Panelu komunikacji formularz pozostanie w tabeli awansu, ale będzie nieaktywny.