JST – Awans zawodowy – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Moduł: NAUCZYCIEL

Nauczyciel – awans zawodowy – rejestracja

Przed uzupełnieniem informacji o awansie zawodowym nauczyciela należy poprawnie przetworzyć zatrudnienie nauczyciela – w przeciwnym przypadku pojawi się komunikat: „Brak zatrudnienie nauczyciela, lub nauczyciel zatrudniony tylko na umowę cywilno-prawną”

Danych o awansie zawodowym nie wprowadzamy dla nauczycieli, którzy zatrudni są na:

 • Umowę o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę zlecenie,
 • Umowę o dzieło,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawartą w zwiąku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawartą w zwiąku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę o pracę na czas określony – zawartą w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawartą w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Po wyborze opcji Awans zawodowy z karty nauczyciela zostanie wyświetlona tabela dotycząca awansu zawodowego nauczyciela.

Aby wprowadzić nauczycielowi aktualny stopień awansu należy kliknąć przycisk Dodaj.

Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetli się lista dostępnych stopni awansu:

 • Nauczyciel stażysta
 • Nauczyciel kontraktowy
 • Nauczyciel mianowany
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, zatrudniony ma podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
 • Osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art. 7 ust 1a-1d ustawy o systemie oświaty
 • Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego

Po wybraniu aktualnego stopnia awansu należy kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Aplikacja wyświetli prośbę o potwierdzenie chęci zapisania informacji o awansie nauczyciela:

Kliknięcie przycisku Nie powoduje cofnięcie do formularza edycji awansu zawodowego. Przycisk Tak powoduje zapisanie formularza w lokalnej bazie danych oraz wyświetlenie dodatkowego komunikatu umożliwiającego przejście do Panelu komunikacji w celu wysłania danych do systemu centralnego.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Nauczyciel, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.