Szkoła – Wyposażenie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – rejestracja

Wyposażenie

W ramach tego formularza należy wprowadzić dane zbiorcze dotyczące wyposażenia:

 • pomocy dydaktycznych;
 • sprzętu diagnostycznego.
 • urządzeń rekreacyjno-sportowych;

Ze względu na to, iż cały formularz może nie być widoczny na ekranie, należy użyć paska przewijania widocznego po prawej stronie ekranu, aby zobaczyć wszystkie części formularza.

Urządzenia rekreacyjno-sportowe

W tej części formularza należy wykazać rodzaj i liczbę urządzeń rekreacyjno-sportowych dostępnych w szkole/placówce oświatowej.

Aby dodać dane do tabeli należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się w prawym górnym rogu tabeli, następnie wybrać rodzaj urządzenia z rozwijalnej listy i wpisać liczbę urządzeń danego typu.

Dostępne rodzaje urządzeń to:

 • inne.
 • strzelnica,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • tor przeszkód,
 • urządzenie do sportów wrotkarskich,

Uwaga, każde z urządzeń należy dodać kolejno, powtarzając powyżej opisaną operację!

Jeśli zdarzy się, że urządzenie zostało wprowadzone błędnie, można usunąć je z listy. W tym celu należy kliknąć przycisk znajdujący się na końcu danego wiersza – czerwony x – oraz kliknąć tak w pytaniu „Czy na pewno chcesz usunąć wybrany element?”.

Pomoce dydaktyczne

Następną częścią formularza Wyposażenie są dane dotyczące pomocy dydaktycznych. Tutaj, podobnie jak powyżej, należy wybrać właściwe pozycje z listy rozwijanej i powtórzyć operacje opisane powyżej. W taki sam sposób jak powyżej można również usunąć daną pozycję z listy.

Dostępne rodzaje pomocy dydaktycznych:

 • kamery wideo
 • kserografy
 • magnetofony przenośne do nauki języków obcych z możliwością podłączenia kilku par słuchawek
 • magnetofony stereofoniczne do nagrań z mikrofonem stereofonicznym
 • odtwarzacze DVD
 • prenumerowane tytuły dzienników i czasopism
 • projektory multimedialne
 • tablice interaktywne
 • telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28”

Sprzęt diagnostyczny

Ostatnia część formularza opisuje sprzęt diagnostyczny, będący w użytkowaniu szkoły/placówki oświatowej. Dodawanie i usuwanie pozycji przebiega dokładnie tak samo jak w obu poprzednich przypadkach.

Dostępny sprzęt diagnostyczny to:

 • cyfrowe korektory mowy
 • platformy do badań zmysłów
 • urządzenia do konsultacji i treningów metodą Tomatisa

Po zakończeniu wprowadzania danych do formularza i kliknięciu przycisku Zapisz, formularz zostanie zapisany w lokalnej bazie danych SIO.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz (Dane zbiorcze (Urządzenia), Dane zbiorcze (Pomoce dydaktyczne), Dane zbiorcze (Sprzęt diagnostyczny)), a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć (w ostatniej kolumnie) formularz do wysłania, po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.