Szkoła – Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami – rejestracja

 

Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami

W tym formularzu dane należy uzupełniać co kwartał. Po wybraniu roku i kwartału z rozwijalnych list, należy uzupełnić wartości w tabeli poniżej.

Po uzupełnieniu tabeli, formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.