Szkoła – Wydawanie orzeczeń/opinii – usuń

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Wydawanie orzeczeń/opinii – usuń

 

 

Po zaznaczeniu formularza orzeczenia/opinii można skorzystać z funkcji usuń.

W przypadku skorzystania z tej funkcji, kiedy wybrane orzeczenie nie jest jeszcze poprawnie przetworzone w systemie centralnym po kliknięciu usuń należy potwierdzić chęć usunięcia danych. Po kliknięciu tak nieprzetworzony formularz orzeczenia/opinii zostanie usunięty z listy orzeczeń.

W przypadku skorzystania z tej funkcji, gdy orzeczenie/opinia jest poprawnie przetworzona w panelu komunikacji po kliknięciu usuń również należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.