Szkoła – Wydawanie orzeczeń/opinii – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Wydawanie orzeczeń/opinii – rejestracja

 

 

Po wejściu w Wydawanie Orzeczeń/Opinii otworzy się lista orzeczeń/opinii wprowadzonych dla danego ucznia. Zarejestrowanie orzeczeń każdego ucznia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku dodaj.

Kliknięcie tego przycisku otworzy nowe okno. Wprowadzanie danych należy rozpocząć od określenia rodzaju orzeczenia lub opinii. Bez znaczenia na wybór rodzaju orzeczenia lub opinii zawsze należy uzupełnić:

  • Numer orzeczenia lub opinii,
  • Datę wydania orzeczenia lub opinii.

W przypadku rejestracji orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania formularz rejestracyjny wygląda następująco:

W przypadku wyboru Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formularz będzie wyglądał następująco:

Dane ucznia, które znajdują się na dole formularza są automatycznie pobierane z danych dziedzinowych dane ogólne dziecka. Jeśli te dane dziedzinowe nie zostały uzupełnione dane ucznia będzie trzeba uzupełnić przed zapisaniem formularza.

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.

Zapisany formularz znajdzie się na liście orzeczeń/opinii. Zaznaczenie wiersza z wprowadzoną opinią lub orzeczeniem umożliwi podgląd szczegółów (przycisk Pokaż szczegóły).