Szkoła – Wydawanie orzeczeń/opinii – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Wydawanie orzeczeń/opinii – modyfikacja i modyfikacja z powodu błędu

 

 

Funkcja modyfikacji dostępna jest jedynie w przypadku formularzy, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone w panelu komunikacji.

W przypadku orzeczenia/opinii, która została poprawnie przetworzona w panelu komunikacji dostępna będzie funkcja modyfikacji z powodu błędu.

Modyfikację wprowadzonego orzeczenia należy rozpocząć od zaznaczenia wybranego formularza i kliknięcia przycisku pokaż szczegóły.

W przypadku orzeczenia/opinii, która nie została jeszcze poprawnie przetworzona w panelu komunikacji, w nowym oknie należy kliknąć opcję modyfikuj.

Poprawiony formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz.

W przypadku orzeczenia/opinii, które zostały poprawnie przetworzone w panelu komunikacji po wejściu w pokaż szczegóły dostępna będzie opcja modyfikuj z powodu błędu.

Podobnie jak w przypadku zwykłej modyfikacji po poprawieniu danych w formularzu i kliknięciu zapisz aplikacja zaproponuje przejście do panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.