Szkoła – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna– rejestracja

 

 

Przed rozpoczęciem wprowadzania informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczeń mus być przypisany do oddziału podstawowego w danym roku szkolnym. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat: „Uczeń nie posiada przypisania do oddziału podstawowego w wybranym roku szkolnym”.

Po wybraniu formularza pomocy psychologiczno-pedagogicznej użytkownik od razu jest przenoszony do formularza pomocy.

Formularz należy uzupełnić wybierając rok szkolny (wybór roku szkolnego znajduje się w prawym górnym rogu formularza, obok napisu „Panel komunikacji”) oraz formę zajęć.

Formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.